کمیته علمی و داوران

کمیته علمی
دکتر عبئالمحمد مهدوی، رئیس دبیرخانه بین المللی کنفرانس ها
جناب آقای دکتر منوچهر انصاری عضو هیات علمی دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر علی داوری عضو هیات علمی دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر علیرضا جلالی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
سرکار خانم دکتر مهدیه گرایلو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
جناب آقای دکتر عبدالوهاب احسانی راد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
جناب آقای دکتر محمدمهدی حسینی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

جناب آقای دکتر محمد محمدیون عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
جناب آقای دکتر حمید محمدیون عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
جناب آقای دکتر ولی پروانه عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
جناب آقای دکتر علی دادرسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
جناب آقای دکتر محمدحسین دیبایی بناب عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
جناب آقای دکتر فریبرز فروهنده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

تيم اجرايي

دکتر اكرم احمدي - دبير اجرايي
مهندس حيدر مهدوي عضو كميته اجرايي
مبینا مهدوی عضو كميته اجرايي
آرمیتا مهدوی عضو كميته اجرايي
مهندس عارف احمدي عضوكميته اجرايي
دکتر سمانه يعقوبي رزگي عضو كميته اجراييکمیته داوران

سیمین صفوی مدیریت بازرگانی_بازاریابی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نوین اردبیل
مریم نبی لو مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید رجایی تهران
امیرحسین رئوف قطب الدینی مدیریت اجرایی (گرایش استراتژیک) دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمهدی احمدی بالادهی مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دولتی
محمد حسن علیائی طرقبه مهندسی برق کنترل دانشگاه صنعتی سجاد
علیرضا محمودی فرد مهندسی برق صنعتی قم/ابرار/آل طه
بهجت آب چر مدیریت بازرگانی- مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
طیبه ولیان معماری دانشگاه ازاد
مهدی مددی حقوق خصوصی دانشگاه کاشان
روح اله علیزاده کارآفرینی دانشگاه آزاد
سیروس کشاورز مدیریت صنعتی-مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مهدی روزبهانی علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده صدا سیما
مهدی غفوری فرد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
غلامرضا تیزفهم فرد مدیریت بازرگانی تامین اجتماعی
سید سعید زمانی معماری ازاد
محمد قربانزاده معماری دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی
سید وحید سعادت مدیریت بازرگانی معاون طرح و برنامه بنیاد کرامت رضوی
فاطمه زرگران خوزانی مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
رامونا میرحاجیان مقدم مدیریت صنعتی - مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه یزد
احسان کاشی عمران راه و ترابری دانشگاه
احمد گنجعلی عمران سازه دانشگاه آزاد
محمد امین جمشیدیان مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی مدرس دانشگاه
محمد جواد اسداله زاده مهندسی شیمی دانشگاه آزاد
محمد تاجی معدن داشگاه
منصور گل محمدی مکانیک ماشین آلات دانشگاه فنی و حرفه ای
مهدی نصراصفهانی مدیریت المهدی مهر اصفهان
صدیقه بهروزی فر فیزیولوژی پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد شاهرود
کاظم جعفری مدیریت منابع انسانی مرکز مطالعات راهبردی ارتش
نسرین کاظمی جغرافیا دانشگاه تهران
بهمن رحمتی نژاد مکانیک ماشین آلات وزارت علوم, تحقیقات و فناوری
علی خدابنده بایگی مدیریت دولتی گرایش توسعه دانشگاه آزاد اسلامی
مهدی دهقانی سلطانی مدیریت بازرگانی دانشگاه ولی عصر (عج)
علی رضایار دکترای مدیریت صنعتی گرایش مدیریت تولید و عملیات دانشگاه تهران
معصومه زیب ارزانی مدیریت فناوری اطلاعات الزهرا
حامد شاکریان مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
ایمان باقرپور مهندسی مواد باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
سروش ذبیح اللهی مهندسی منابع طبیعی- مدیریت مشارکتی و سیاستگذاری جنگل دانشگاه ایلام
دکتر میثم مهری چروده دکتری مدیریت دانشگاه ازاد کرج
مسلم نجفی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی