تمدید مهلت ثبت نام و ارسال مقاله
1399/11/24

در پی درخواست های مکرر پژوهشگران و موافقت شورای سیاستگذاری کنفرانس، مهلت ثبت نام و ارسال مقالات تا 23 اسفند 1399 تمدید شد.