لینک برگزاری کنفرانس
لینک برگزاری کنفرانس

به اطلاع پژوهشگران ارجمند می رساند که مجموعه" کنفرانس های مدیریت و  بین رشته ای ها" در روز چهارشنبه 17 خردادماه 1402 از ساعت 14 تا 20 به صورت آنلاین برگزار می شود.
لینک برگزاری   https://www.skyroom.online/ch/am123456678/conf17
یوزرنیم  abc
پسورد 12345678


یک شنبه 14 خرداد 1402 (5 ماه قبل )